Be Prepared

ทุกท่านคงทราบแล้วนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นกับตลาดหุ้นทั่วโลกตอนนี้ ภายในไม่กี่วัน ดัชนี SET ของเราร่วงหลายสิบจุด จนลงมาเหลือ 900 กว่าๆแล้ว อยากให้ VI ทุกคนจดใส่กระดาษว่า ถ้าดัชนีตกลงไปเหลือ 500 จุด (สมมุตินะครับ ที่จริงอาจดีหรือแย่กว่านั้น) เราจะซื้อหุ้นตัวไหน มีงบเท่าไรสำหรับหุ้นแต่ละตัว แล้วเริ่มหาเงินตั้งแต่ตอนนี้ การวางแผนจะช่วยให้เราคว้าโอกาสได้แน่นอนเมื่อเวลานั้นมาถึงครับ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s