แจ้งเรื่อง Fan Page

ขอแจ้งให้ทุกท่านทราบว่า ตอนนี้ Club VI ได้เปลี่ยนโดเมนสำหรับ Facebook fan page เป็น www.facebook.com/ClubVI ทั้งนี้ เพื่อให้จำง่ายขึ้นนะครับ 

หากสมาชิกใหม่ท่านใด search คำว่า “Club VI” ด้วย tool ของ Facebook แล้วไม่พบ (ซึ่งเป็นปัญหาที่อาจเกิดขึ้น เวลามีการเปลี่ยนโดเมน) ให้พิมพ์ชื่อโดเมนดังกล่าวแล้วเข้าตรงมาได้เลยครับ

ขอบคุณมากครับ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s