KBANK

ธนาคารกสิกรไทยเป็นธนาคารยักษ์ใหญ่หนึ่งในสี่อันดับแรกของไทย ก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ปี 2488 และเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ตั้งแต่ปี 2519 ปัจจุบัน บริษัท ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) หรือ “KBANK” มีทุนจดทะเบียนราวสามหมื่นล้านบาท มีขนาดสินทรัพย์ประมาณ 1.7 ล้านล้านบาท มีสาขาในประเทศ 808 สาขา มีสาขาและตัวแทนในต่างประเทศ 8 แห่ง

ความแข็งแกร่ง

ในเรื่องของความแข็งแกร่ง KBANK เป็นธนาคารที่แข็งแกร่งที่สุดธนาคารหนึ่งของประเทศ สามารถผ่านพ้นวิกฤติครั้งแล้วครั้งเล่าด้วยวิสัยทัศน์ของผู้นำองค์กรซึ่งถือว่าเป็นจุดแข็งที่เด่นชัด อีกทั้งเป็นผู้นำในตลาดและมีแบรนด์ที่ได้รับความเชื่อถือจากประชาชน ซึ่งถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญมากในธุรกิจธนาคาร นอกจากนี้ยังมีความแข็งแกร่งด้วยเงินกองทุนที่สูงกว่าเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทยอยู่มาก

ค่าทดสอบ 90 เต็ม 100

การเติบโต

เคแบงก์พยายามปรับตัวเองให้เป็นรุ่นใหม่ อันเห็นได้จากการ “รีแบรนดิ้ง” และการขยายตลาดใหม่ๆ เช่น สินเชื่อส่วนบุคคล สินเชื่อเช่าซื้อฯลฯ ดังที่ปรากฏตามสื่อโฆษณาต่างๆ อย่างสม่ำเสมอ จุดเด่นของ KBANK อยู่ที่สินเชื่อ SME ซึ่งมีส่วนต่างของดอกเบี้ยค่อนข้างสูงและส่งผลดีต่อกำไร ขณะเดียวกันก็มีการกระจายตัวของสินเชื่อหลากหลายประเภท และสามารถบริหารสัดส่วนหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPL) ให้อยู่ในระดับต่ำ ทั้งหมดนี้ทำให้ธนาคารสามารถเติบโตได้อย่างแข็งแกร่งและรวดเร็ว

ค่าทดสอบ 72.9 เต็ม 100

ฝ่ายบริหาร

KBANK เริ่มต้นจากการเป็นธนาคารของตระกูลล่ำซำมาหลายชั่วคน แต่เมื่อยุคสมัยเปลี่ยนไปธนาคารก็เปิดโอกาสให้บุคลากรภายนอกที่มีความสามารถเข้ามาบริหารงานและมีการจัดองค์กรให้ทันสมัยอยู่เป็นระยะ ผู้บริหารของธนาคารทำงานกันเป็นทีม ไม่มีพฤติกรรมฉ้อฉล และยังมีทั้งความ “เก๋า” และความ “เก่ง” ซึ่งเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป ประกอบกับการที่ธนาคารอยู่ใต้การกำกับของธนาคารแห่งประเทศไทย และต้องเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณชนตามหลักเกณฑ์ BASEL II ทำให้ธนาคารจำเป็นต้องบริหารงานด้วยความระมัดระวังอย่างสูง

ค่าทดสอบ 90 เต็ม 100

 

รวมค่าทดสอบศักยภาพของ KBANK

44.9 เต็ม 100

[Disclaimer: บทความนี้เป็นเพียงความเห็นส่วนตัวของผู้จัดทำ ไม่ใช่การแนะนำให้ซื้อหรือไม่ซื้อหลักทรัพย์ใดๆ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ผู้จัดทำไม่รับรองความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลดังกล่าว และจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการนำข้อมูลหรือความเห็นนี้ไปใช้ไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม]

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s