SE-ED

SE-ED

บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทสิ่งพิมพ์ชั้นนำของประเทศไทย มีสามธุรกิจหลัก คือ 1. ธุรกิจสำนักพิมพ์ โดยเน้นผลิตหนังสือด้านคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์ การจัดการ ธุรกิจ ฯลฯ 2. ธุรกิจจัดจำหน่ายหนังสือ (สายส่ง) และ 3. ธุรกิจร้านหนังสือเครือข่าย ที่มีสาขาและยอดขายเป็นอันดับหนึ่งของประเทศมาตั้งแต่ปี 2542

V-Strength

ซีเอ็ดมีธุรกิจที่มั่นคงมาก ในเดือน มี.ค. 2555 ร้าน SE-ED Book Center ทั่วประเทศมีอยู่ราว 400 สาขา บริษัทฯ มีระบบลอจิสติกส์ที่แข็งแกร่ง กระจายหนังสือได้ 5 ล้านเล่มต่อเดือน และขายหนังสือผ่านเว็บไซต์ ที่ต้องจับตามองคือบริษัทฯ จะปรับตัวอย่างไร เมื่อพฤติกรรมของผู้บริโภคหันไปหา e-Book กันมากขึ้น

ปัจจุบัน ซีเอ็ดเริ่มเอาจริงกับธุรกิจการศึกษา มีโรงเรียนเพลินพัฒนา และ SE-ED Learning Center ซึ่งวางแผนจะขยายสาขาด้วยระบบแฟรนไชส์ แต่เนื่องจากเป็นธุรกิจใหม่ ในแง่ของการทำกำไรจึงต้องรอดูต่อไปในระยะยาว

ค่าทดสอบ 77 เต็ม 100

V-Growth

ยอดขายและกำไรของซีเอ็ดเติบโตอย่างสม่ำเสมอ ผ่านการขยายสาขาอย่างต่อเนื่อง โดยภาพรวมแล้วตัวเลขทางการเงินอยู่ในระดับดีมาก แม้กำไรในปี 2554 จะลดลง 7% เนื่องจากปัญหาน้ำท่วม แต่ก็เป็นปัญหาชั่วคราว รายได้รวมของบริษัทฯ เป็นอันดับ 1 ในธุรกิจหนังสือ ทว่าตั้งแต่ปี 2555 บริษัทฯ จำเป็นต้องใช้เงินสดจำนวนมาก เพื่อนำไปก่อสร้างคลังสินค้าแห่งใหม่ที่บางนา จึงต้องหันมาจ่ายปันผลเป็นหุ้น ต่างจากอดีตที่ปันผลเป็นเงินสดร่วม 100% ของกำไรมาโดยตลอด

ค่าทดสอบ 86 เต็ม 100

V-Management

อาจกล่าวได้ว่า ซีเอ็ดมีผู้บริหารที่ได้รับการยอมรับในแง่ของความสามารถ ความโปร่งใส และธรรมาภิบาลสูงที่สุดบริษัทหนึ่งในประเทศไทย บริษัทฯ ได้รับรางวัลมากมาย ทั้งรางวัล Board of the Year, รางวัลเกียรติยศด้านบรรษัทภิบาล, รางวัลด้าน CSR, ได้รับการประเมินธรรมาภิบาลระดับห้าดาว 4 ปีซ้อน และรางวัลการจัดประชุมผู้ถือหุ้นยอดเยี่ยม 5 ปีซ้อน

ค่าทดสอบ 100 เต็ม 100

V-Potential

ณ วันที่ 28 ก.พ. 2555 ราคา 11.90 บาทต่อหุ้น

ค่าทดสอบ 29.9 เต็ม 100

[Disclaimer: บทความนี้เป็นเพียงความเห็นส่วนตัวของผู้จัดทำ ไม่ใช่การแนะนำให้ซื้อหรือไม่ซื้อหลักทรัพย์ใดๆ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ผู้จัดทำไม่รับรองความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลดังกล่าว และจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการนำข้อมูลหรือความเห็นนี้ไปใช้ไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม]

BH

บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน)

ก่อตั้งมากว่า 30 ปี ปัจจุบันเติบโตกลายเป็นโรงพยาบาลชั้นนำของประเทศและของทวีปเอเชีย ภายใต้แบรนด์ “บำรุงราษฏร์ อินเตอร์เนชั่นแนล” มีความสามารถในการให้บริการผู้ป่วยนอกได้ 3,900 คนต่อวัน มีเตียงสำหรับผู้ป่วยในทั้งหมด 512 เตียง อัตราส่วนของผู้ป่วยต่างประเทศต่อผู้ป่วยในประเทศอยู่ที่ 60-40

ความแข็งแกร่ง

BH เป็นผู้นำในธุรกิจโรงพยาบาลระดับ High-End ชื่อ “บำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล” ได้รับความเชื่อถือสูงมากจากลูกค้าทั้งในและต่างประเทศ บริษัทฯ มีกระแสเงินสดดี หนี้สินต่ำ และเนื่องจากจับกลุ่มลูกค้าระดับบน จึงมีอัตราส่วนต่างกำไรสูง ส่งผลให้สามารถดึงดูดบุคลากรชั้นนำทางการแพทย์มาร่วมงานด้วยเป็นจำนวนมาก อย่างไรก็ตาม อุตสาหกรรมโรงพยาบาลในช่วงหลายปีที่ผ่านมามีการแข่งขันกันอย่างดุเดือดผ่านการควบรวมกิจการ BH จึงถูกคุกคามอย่างรุนแรงจากคู่แข่ง และต้องหาเงินทุนก้อนใหญ่มาขยายธุรกิจ

ค่าทดสอบ 72.9 เต็ม 100

การเติบโต

รายได้และกำไรของบำรุงราษฎร์เพิ่มอย่างสม่ำเสมอตลอดระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมา แต่เป็นการเพิ่มขึ้นเพียงเล็กน้อยเท่านั้น บริษัทฯ มีการเน้นคุณภาพและบริการ รวมทั้งทำการตลาดเชิงรุก เช่น เป็นผู้บุกเบิกการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ (Medical Tourism) เพื่อดึงดูดลูกค้าต่างชาติ อย่างไรก็ตาม ในภาวะที่ถูก “บีบให้โต” บำรุงราษฎร์ก็ยังคงเสียเปรียบเครือ รพ.กรุงเทพ หรือ BGH ที่ทุนหนาและ Aggressive กว่า โดยถูกขยายขนาดแซงหน้าไปเรียบร้อย นอกจากนี้ การมี รพ.อยู่เพียงแห่งเดียว ก็เป็นข้อจำกัดในการเติบโตของฐานลูกค้าและรายได้ แม้จะเข้าซื้อหุ้น รพ.เกษมราษฎร์ (บมจ.บางกอกเชน ฮอสปิทอล) 24.99% แล้วก็ตาม

ค่าทดสอบ 72.9 เต็ม 100

ผู้บริหาร

ผู้บริหารต่างชาติของ BH เป็นที่รู้จักและได้รับการยอมรับสูงมากในแวดวงการแพทย์ระดับนานาชาติ มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญ ได้ธรรมาภิบาลระดับ 5 ดาว ไม่มีประเด็นในเรื่องของผลประโยชน์ทับซ้อนอันมีนัยสำคัญ

ค่าทดสอบ 100 เต็ม 100

 

รวมค่าทดสอบศักยภาพของ BH

32.8 เต็ม 100

[Disclaimer: บทความนี้เป็นเพียงความเห็นส่วนตัวของผู้จัดทำ ไม่ใช่การแนะนำให้ซื้อหรือไม่ซื้อหลักทรัพย์ใดๆ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ผู้จัดทำไม่รับรองความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลดังกล่าว และจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการนำข้อมูลหรือความเห็นนี้ไปใช้ไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม]

CPF

CPF
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)

(หมายเหตุ – ข้อมูลนี้จัดทำขึ้นก่อนมีข่าวการซื้อกิจการบริษัท CPP)

จดทะเบียนเป็นบริษัทตั้งแต่ปี 2521 เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เมื่อปี 2530 เดิมเป็นธุรกิจผลิตและจำหน่ายอาหารสัตว์ ก่อนจะขยายกิจการจนครอบคลุมหลากหลายธุรกิจ

ธุรกิจในประเทศของ CPF แบ่งออกเป็นสัตว์บกและสัตว์น้ำ สัตว์บกมีไก่เนื้อ ไก่ไข่ หมู และเป็ด สัตว์น้ำมีกุ้งและปลา ทั้งธุรกิจสัตว์บกและสัตว์น้ำแบ่งออกเป็นสามประเภท คืออาหารสัตว์ เลี้ยงสัตว์ และอาหารคน เช่น อาหารแช่แข็ง ร้านอาหารฟาสต์ฟู้ด โมเดิร์นเทรดต่างๆ นอกจากนี้ CPF ยังขยายกิจการไปในหลายประเทศ ด้วยจุดมุ่งหมายที่จะเป็น “ครัวของโลก” และถือหุ้นในบริษัทร่วมที่แข็งแกร่งหลายบริษัท รวมทั้งซีพีออลล์ด้วย

ความแข็งแกร่ง

“CP” เป็นแบรนด์ที่คนไทยทั้งประเทศรู้จัก และ CPF ก็เป็นผู้นำในแทบทุกธุรกิจที่ทำ โดยมีทั้งความเชี่ยวชาญ มีอิทธิพล มีอำนาจต่อรอง จนถูกมองว่าผูกขาดในบางธุรกิจ กิจการในเครือ CPF ต่างเป็นวงจรที่เชื่อมโยงและเกื้อหนุนกันจากต้นน้ำถึงปลายน้ำ สถานะทางการเงินของบริษัทฯถือว่าดีมาก แต่เนื่องจากเป็นธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสินค้าโภคภัณฑ์ จึงมีความไม่แน่นอนจากราคาตลาด รวมถึงโรคระบาดและภัยธรรมชาติ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อผลประกอบการได้ในบางครั้งคราว

ค่าทดสอบ 81 เต็ม 100

การเติบโต

ทั้งรายได้และกำไรของ CPF ก้าวกระโดดขึ้นมาอย่างชัดเจนตั้งแต่มีการขยายธุรกิจไปในหลายประเทศ และยังคงเติบโตอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง บริษัทฯ มีอัตราส่วนต่างกำไรที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ด้วยการประหยัดจากขนาด และก็ยังมุ่งมั่นที่จะขยายธุรกิจต่อไปเรื่อยๆ ภาพรวมในแง่ของการเติบโต ศักยภาพ และโอกาสของบริษัทฯ ถือว่าดีเยี่ยม

ค่าทดสอบ 100 เต็ม 100

ผู้บริหาร

ผู้บริหารของเครือซีพีมีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในธุรกิจที่ทำสูงมาก โดยมีชื่อเสียงและได้การยอมรับจากทั้งในและต่างประเทศ แต่เนื่องจากอยู่ในเครือธุรกิจขนาดยักษ์ซึ่งแม้จะมีข้อดีอยู่มาก แต่นักลงทุนก็จำต้องระวังว่าผลประโยชน์ทับซ้อนกับธุรกิจในเครืออาจเกิดขึ้นได้เสมอ

ค่าทดสอบ 90 เต็ม 100

รวมค่าทดสอบศักยภาพของ CPF

79.8 เต็ม 100

[Disclaimer: บทความนี้เป็นเพียงความเห็นส่วนตัวของผู้จัดทำ ไม่ใช่การแนะนำให้ซื้อหรือไม่ซื้อหลักทรัพย์ใดๆ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ผู้จัดทำไม่รับรองความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลดังกล่าว และจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการนำข้อมูลหรือความเห็นนี้ไปใช้ไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม]